A nemzeti nevelés helye és szerepe az oktatásban

2019. november 21. - 19:00

Az előadás a XIX. század elejétől az 1950-es évekig követi végig a nemzeti nevelés kialakulását, fejlődését, fordulópontjait, érintve azokat az időszakokat, amelyekben a nemzeti nevelés ügye kiemelkedő szerepet játszott, továbbá azokat is, amelyekben jelentősége erősen visszaszorult.  A reformkor a nemzeti nevelésügy kibontakozásának, majd radikalizálódásának kora, amely során a nevelési színterek mindegyikében nagyarányú változások történtek. Az új iskolarendszer már teret adott a korabeli társadalmi igényeknek – mint pl. a nemzeti szellemiségű nevelésnek. A trianoni döntés következtében a korábbi soknemzetiségű, heterogén ország egyik napról a másikra vált homogénné.